Tag Archives: tin vui

Tin vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi Cháu ANDREW  NAM  CAI Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ Đại Học Albany Medical School ngày 26 tháng 5 năm 2016. Congratulation to Andrew and best wishes for your success in education … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin vui

Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi Cháu STEVEN  VINH  CAI Tốt Nghiệp Bác sĩ Y khoa (Khoa Thú Y) tại Đại Học Y Khoa University of Pennsylvania.trong tháng 6 năm 2015 Congratulation to Steven and best wishes for your … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui

Tin vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Nhận được Hồng Thiệp báo Tin Vui CHIA VUI CÙNG Ô&BÀ LÊ BÌNH VÀ HAI HỌ CHÚC HAI CHÁU LÊ THỊ QUỲNH TRÂM – HUỲNH HỮU HUY TRĂM NĂM HẠNH PHÚC  Hội Trưởng Cái … Continue reading

Posted in Tin Vui, Văn Hóa | Tagged , | Comments Off on Tin vui

Tin Vui

Nhận được Hồng Thiệp báo Tin Vui HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA CHIA VUI CÙNG Ô&BÀ TRẦN PHÁP VÀ HAI HỌ CHÚC HAI CHÁU TRẦN DIỄM CHÂU – HOÀNG NGỌC HUY TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui

Tin Vui

  HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi Cháu THOMAS QUANG LÊ Nhập học Northeastern University-School of Pharmacy tháng 9 năm 2012 Và chia vui cùng Gia đình Ô. & Bà Duyên Lê Chủ hệ thống nhà … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui

Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi 3 Cháu về việc học tập : VIỆT  LUKASZ  CAI Cựu sinh viên Harvard University Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại University Of Boston tháng 5 năm 2012. Làm việc tại Beth Israel Hospital … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui

Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi Cháu TEGAN NGUYỄN Tốt Nghiệp Bác sĩ Y khoa (Khoa Nhi) tại Đại Học Y Khoa UAG MEDICAL SCHOOL trong tháng 8 năm 2012 Làm việc tại Boston Medical Center Và … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui

Tin Vui

 HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA Tỏ lời khen ngợi 2 Cháu về việc học tập : LÊ HÀ TIÊN Tốt nghiệp Bác sĩ khoa Mắt tại Boston Medical University tháng 6 năm 2012. LÊ HỒNG GẤM Nhập học Michigan Medical … Continue reading

Posted in Tin Vui | Tagged | Comments Off on Tin Vui