Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi Cháu

STEVEN  VINH  CAI

Tốt Nghiệp Bác sĩ Y khoa (Khoa Thú Y) tại Đại Học Y Khoa
University of Pennsylvania.trong tháng 6 năm 2015

Congratulation to Steven and best wishes
for your success in education and career.

 

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Cái Hữu Sáu,
Chủ nhà hàng PASTEUR tại Chinatown-Boston
làng Duân Kinh,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố Quincy,Massachusetts,
trước thành quả tốt đẹp này.

Boston, ngày 03 tháng 6 năm 2015
TM/BCH
KT/Hội Trưởng
Phó Hội Trưởng Nội Vụ

 Lê Văn Toàn

 

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.