Tag Archives: thong tin

Thông Tin

ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA Xuân Mậu Tuất 2018

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông Tin

Mừng Xuân 2018

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Mừng Xuân 2018

Hội ngộ Houston-Texas

Đại Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Trị 2017 tại Houston, Texas, USA.

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Hội ngộ Houston-Texas

Hội ngộ QT

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG VÀ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ HOUSTON . TEXAS ( July,1 – July,3-2017 )

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Hội ngộ QT

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân Đinh Dậu 2017

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Xuân Đinh Dậu 2017

Happy New Year 2017

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI    

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Happy New Year 2017

Tết Bính Thân 2016

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Tết Bính Thân 2016

Boston Summer Picnic 2015

  

Posted in Thông Tin, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Boston Summer Picnic 2015

HỘI NGỘ LTQT 2015

  HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ 2015 Email: hoingolientruong0915@gmail.com * -BAN TỔ CHỨC: Thái Tăng Hữu (562) 569-8695 * Lê Vang:(714) 548-2267 *Phan Gia Minh (949) 636 6319  *Lê Xuân Hùng (714) 653 0109 * Lê Văn Châu (714) … Continue reading

Posted in News | Tagged , | Comments Off on HỘI NGỘ LTQT 2015