Tag Archives: thong tin

Tết 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI Xuân Canh Tý 2020 * HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MASSACHUSETTS-USA KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

Posted in Thông Tin, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Tết 2020

Thông Tin

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông Tin

FOOTBALL

Latin Academy’s Ryan Nguyen Cháu Ngoại làng La Duy-Hải Lăng-Quảng Trị Đội bóng Trường Trung Học Boston Latin Academy  

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on FOOTBALL

Thông Tin

ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BẮC CALIFORNIA Xuân Mậu Tuất 2018

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Thông Tin

Mừng Xuân 2018

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Mừng Xuân 2018

Hội ngộ Houston-Texas

Đại Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Trị 2017 tại Houston, Texas, USA.

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Hội ngộ Houston-Texas

Hội ngộ QT

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG VÀ LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ HOUSTON . TEXAS ( July,1 – July,3-2017 )

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Hội ngộ QT

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân Đinh Dậu 2017

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Xuân Đinh Dậu 2017

Happy New Year 2017

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI    

Posted in Thông Tin | Tagged | Comments Off on Happy New Year 2017