Tag Archives: hoang long hai

Truyện 30 tháng Tư

Quán chiều Truyện 30 tháng Tư, Cuộc chiến đấu nầy vẫn chưa phân thắng phụ Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia Chết chóc thầm âm, cốt nhục chia lìa Ta vẫn sống và không hề lẩn lú. … Continue reading

Posted in Truyện Ngắn, Văn Học | Tagged | Comments Off on Truyện 30 tháng Tư

Hoàng Long Hải

Oán thù chồng chất ! Video   Đưa Người Qua Dãy Phố Buồn Hiu & Quảng Trị Dấu Yêu    –   Huemassacre   –   MauthanHue1968 1)-Một tấm hình cũ Khi ông Tập Cận Bình, với hai chức vụ to nhất và quyền … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Uncategorized, Văn Học | Tagged | Comments Off on Hoàng Long Hải

Hoàng Long Hải

Truyện 30 tháng Tư Cuộc chiến đấu nầy vẫn chưa phân thắng phụ Ta vẫn còn đây và sắt thép còn kia Chết chóc thầm âm, cốt nhục chia lìa Ta vẫn sống và không hề lẩn lú. (Thơ Vô … Continue reading

Posted in Truyện Ngắn, Văn Học | Tagged | Comments Off on Hoàng Long Hải

Tuệ Chương/Hoàng Long Hải

Chết chóc Bài 4 Từ ngày mồng 9 Tết, khu vực Bến Ngự, Nam Giao, Ga Huế lần lượt được giải tỏa, đồng bào trên đó chạy về. Bấy giờ thì trường Kiểu Mẫu đông nghẹt, phòng nào phòng nấy … Continue reading

Posted in Truyện Ngắn, Văn Học | Tagged | Comments Off on Tuệ Chương/Hoàng Long Hải