Tag Archives: lich s

Biểu tình 24.6

XUỐNG ĐƯỜNG ĐẬP TAN BỌN VC BÁN NƯỚC & TRUNG CỌNG CƯỚP NƯỚC

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình 24.6

Biểu tình

Ngày 8 tháng 6 năm 2018 Biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế trước Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình

Thảm sát Huế 1968

TƯỞNG NIỆM 50 NĂM (1968 – 2018) THẢM SÁT TẾT MẬU THÂN

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Thảm sát Huế 1968

Tội của Việt gian

Tội của Việt gian, nước sông không rửa sạch Trong lúc quân dân Thanh Hóa đồng lòng diệt giặc thì Chương Hiến hầu Trần Kiện manh tâm phản quốc, đã dẫn hơn 1 vạn quân bản bộ cùng gia quyến … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Tội của Việt gian

Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam là nội chiến?   “Hai mươi năm nội chiến từng ngày” là câu hát trong bài “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn mà gần như ai cũng thuộc nhưng rất ít người tìm hiểu … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Chiến tranh Việt Nam

Chiến dịch đốt cờ đỏ

  Đố bạn sao đốt cờ này ?

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Chiến dịch đốt cờ đỏ

Lịch sử miền Nam

    Lịch sử hình thành của miền nam Việt Nam Vương quốc cổ Phù-Nam    Vùng đất trù phú Nam Bộ của Việt nam ngày nay từ khu vực Ðồng Nai đến Hà Tiên xưa thuộc Vương Quốc Phù Nam. Phù … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Lịch sử miền Nam

Biểu tình

    BIỂU TÌNH TẠI ĐSQ TRUNG CỌNG Ở HÀ NỘI Ngày 9 tháng 4 năm 2014  * 17 ý tưởng biểu tình Bất bình Nga vừa ngang ngược nuốt chửng Crimea của Ukraine, trong khi phương Tây lừ đừ, thì Trung … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Biểu tình