Category Archives: Home

Home/BCH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ BOSTON-MA-USA    Thành lập năm 1995 Nhiệm kỳ 1995-2001:-Ô.Cố Hội trưởng TRẦN VĂN HUYỀN Nhiệm kỳ 2001-2009: Hội trưởng -Ô.NGUYỄN VĂN CHẤN Nhiệm kỳ 2009-2019:  Hội trưởng- Ô.CÁI HỮU SÁU Nhiệm kỳ 2019-2022 : Hội … Continue reading

Posted in Home | Tagged | Comments Off on Home/BCH