Tag Archives: thai cong tung

TS Thái Công Tụng

Lửa, một yếu tố của Tứ Đại 1.Tổng quan Theo Phật giáo thì vũ trụ do bốn cái lớn trong vũ trụ: đất, nước, gió, lửa, còn gọi là Tứ Đại. Bốn chất này đi liền với hành tinh Trái Đất … Continue reading

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on TS Thái Công Tụng

TS Thái Công Tụng

Video TS.THÁI CÔNG TỤNG  Bài đọc : Điểm Sách Và Bình Luận: Việt Nam: Văn Hóa Và Môi Trường Do Gs Lê Hữu Mục & Gs Thái Công Tụng Chủ Biên

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on TS Thái Công Tụng

Thái Công Tụng

Thực vật trong văn hoá Phật giáo 1. Nhập đề Thực vật thân thương với văn hoá Phật giáo tưởng chừng như không nhận ra, vì thực vật bao trùm lên mọi khía cạnh của văn hoá: Ngày ngày ngắm … Continue reading

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Thái Công Tụng