Tag Archives: tin buon

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn Bà PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG Pháp danh Linh Mai (1943 – 2024) Nguyên quán: làng An Đôn, xã Nhan Biều, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn GS. NGUYỄN HỨA THẢO (1931 – 2024) Giáo sư Trường Trung Học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị (1956-1962) đã mệnh chung ngày 17 tháng 4 năm 2024 (nhằm … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

Phân ưu

Nhận được tin buồn Cụ Bà  LÝ THỊ BA (1936-2023) Thân mẫu chị Đỗ Bé Năm và là Nhạc mẫu anh Trần Bào Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Boston.MA.USA đã được Chúa gọi … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn Cụ Ông PHAN PHƯỚC XÁ Pháp danh Quảng Ân Sinh năm 1927 Thân phụ chị Phan Thị Thảo và là Nhạc phụ anh Phạm Như Tân … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

Tin buồn

V.I.P Họa sĩ NGUYỄN THÁI TUẤN (1965 – 2023) Đọc thêm : Nguyễn Thái Tuấn và những người vô diện, vô danh… không đầu PS.Họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn, nguyên quán tỉnh Quảng Trị

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin buồn

Thư cảm tạ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT * THƯ CẢM TẠ Chúng con xin tri ân: – Hòa thượng THÍCH HẢI TẠNG trụ trì chùa Long An tỉnh Quảng Trị. – Pháp sư niên trưỡng THÍCH GIÁC ĐỨC, quý thầy và … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Thư cảm tạ

Tin buồn

Posted in Tin Buồn, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Tin buồn

Tin buồn

  NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT * CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần Chồng, Anh, Cha, Ông của chúng tôi … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin buồn

Tin buồn

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT* Nhận được tin buồn Anh THÁI TĂNG HỮU (1942 – 2021) Người làng Cam Lộ, xã Cam Lộ, quận Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Nguyên Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin buồn

Tin buồn

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT * Nhận được tin buồn Thân mẫu anh Trần Bào là Cụ Bà LÊ THỊ XOA Người làng Duân Kênh, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Vừa mãn phần  ngày 16 … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin buồn