Category Archives: Tin Buồn

Cảm tạ

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Cảm tạ

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn Cháu Nguyễn Thảo Trinh ( 1971 – 2018) Ái nữ của Ô. bà Nguyễn Hữu Diên Cam lộ – Quảng Trị Đã mệnh chung lúc 8:46 … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Cụ Ông PHẠM VĂN NHO Pháp danh TÂM NGUYỆN Vừa mãn phần lúc 2 giờ 10 phút chiều, ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Thành phố Weston, Massachusetts, USA HƯỞNG THỌ 88 tuổi Trước nỗi … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on PHÂN ƯU

Tin buồn

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin buồn

R.I.P

R.I.P ĐẠI ÚY TQLC TRẦN VĂN LOAN Xem thêm : TIỄN BIỆT ANH TRẦN VĂN LOAN

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on R.I.P

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin buồn  Cụ Ông NGUYỄN VĂN MÂN  Làng Phúc Lộc, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị – Cựu Tỉnh Trường Tỉnh Quảng Trị, – Cựu Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Hoà – Cựu Hội Trưởng Hội Đồng … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Thành Kính Phân Ưu

PHÂN ƯU

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn Ô. VÕ ĐÌNH DỤC Sinh ngày 19.10.1946 Chánh quán làng Thi Ông, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Pháp danh: Minh Nghĩa Hội Trưởng Hội Đồng Hương … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on PHÂN ƯU

Tin Buồn

Nhận được tin buồn Anh MINH NGUYỄN RICKY  Đã mệnh chung lúc 7.50 giờ chiều ngày 11 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại quận Củ Chi-Saigon Hưởng dương 47 tuổi * HỘI ĐỒNG … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Tin Buồn

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Nhận được tin buồn Cháu KIMBERLY THIÊN TỐNG ( 2006 – 2016) Đã mệnh chung ngày 26 tháng 5 năm 2016 (nhằm ngày 20 tháng 4 năm Bính Thân) Tại … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu

Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on Phân ưu