Tin buồn

V.I.P
Họa sĩ NGUYỄN THÁI TUẤN
(1965 – 2023)

Đọc thêm :
Nguyễn Thái Tuấn và những người vô diện, vô danh… không đầu

PS.Họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn, nguyên quán tỉnh Quảng Trị

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.