Tag Archives: khao cuu

Thủ đoạn cai trị

5 thủ đoạn cai trị dưới thời Cộng sản NQL: Trong bài Cách mạng Văn hóa – tội lỗi của ai? đăng ở VHNA, Giao sư Mao Vũ Thức trao đổi với nhà nghiên cứu người Nhật Hidematsu Hiyoshi đề … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off

Ca dao Quảng Trị

Quảng Trị qua mấy vần ca dao Thuở nhỏ, chúng tôi thường nghe Mẹ hát ru em, có những câu ca dao quen thuộc đối với người Quảng Trị, mỗi địa phương có thay đổi một đôi lời cho phù … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off

HOÀNG LONG HẢI

HUẾ OAN KHIÊN qua ba bài thơ của HUY PHƯƠNG Huy Phương làm thơ không nhiều. Qua báo chí và các web-site, người ta đọc văn ông nhiều hơn. Lại nữa, ông cũng đã từng xuất bản hai tập văn: … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off

Cai Hạ Ca

Cai Hạ Ca Video Farewell My Concubine  -  Ô Giang tuyệt lộ Trong thư tịch thi ca cổ đại Trung quốc còn lưu trữ được, có trên hai trăm ngàn bài thơ, duy nhất trong đó có môt bài của … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off

Cổ Bồn Ca

 Cổ Bồn Ca Audio : 12thang6 Thi sĩ Vũ Hoàng Chương(1916-1976) sinh thời lúc 25 tuổi,thất tình nên có viết bài thơ Mười Hai Tháng Sáu,trong đó có các câu : Ta gõ vào bia mười ngón rập, Mười năm … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off