Tag Archives: ky thuat

KHKT

The Engineering Marvel called Panama Canal

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on KHKT

Quảng Trị

Cơ hội nào giúp Việt Nam thay đổi ? Ts Nguyễn Lê Tiến Ghi chú: TS Nguyễn Lê Tiến, người làng Xuân Dương, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Quảng Trị

Kỹ thuật

VOA Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi nền kinh tế như thế nào? GS-TS Khương Hữu Lộc

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Kỹ thuật

Kỹ thuật

Cuộc chiến chip giữa Mỹ và Trung Quốc và những tác động của nó

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Kỹ thuật

Xây dựng

Khi sự kiến tạo công trình hòa hợp với nhân sinh

Posted in Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Xây dựng

YouTubers

  CÁC NGÔI SAO YOUTUBERS TRONG NĂM 2021 (Thế giới và Việt Nam) * Người làmYouTuber được trả tiền như thế nào? Phần lớn thu nhập của người làm YouTuber đến từ các khoản thanh toán mà họ nhận được … Continue reading

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on YouTubers

Honors education

Từ vùng quê nghèo Quảng Trị, đến chủ nhà máy ở Hoa Kỳ – Câu chuyện thành công của anh em nhà họ Lê làng Mai Xá, quận Gio Linh, tỉnh Quảng Trị * HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRI-BOSTON .MA.USA … Continue reading

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Honors education

Rượu Kim Long

RƯỢU KIM LONG Tứ Đại Danh Tửu Của VIỆT NAM Làng Kim Long, xã Hải Quế, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Đọc thêm : Rượu Kim Long

Posted in Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Rượu Kim Long

Kỹ Thuật

Nền công nghiệp xe hơi tại Đức .

Posted in Kỷ Thuật, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Kỹ Thuật

Tech

The Longest Tunnel in The World

Posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật | Tagged | Comments Off on Tech