Category Archives: Uncategorized

THƠ DƯƠNG QUÂN &THY LỆ TRANG

Posted in Uncategorized | Comments Off on THƠ DƯƠNG QUÂN &THY LỆ TRANG

Thơ Trương Thúy Hậu

Posted in Uncategorized | Comments Off on Thơ Trương Thúy Hậu

Masaka Kids Africana

Masaka Kids Africana Singing Happy Birthday to You

Posted in Uncategorized | Comments Off on Masaka Kids Africana

Chữ Quốc Ngữ

LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ từ 1615-1919   Xem thêm: 100 Chữ Quốc Ngữ

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chữ Quốc Ngữ

Lịch sử Việt

CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA VUA CHÚA VIỆT 1-Những người thầy cao cả của vua Hàm Nghi Thầy giáo Nguyễn Doãn Cử, quê Vũ Thư – Thái Bình đỗ cử nhân, được làm giảng quan của phủ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lịch sử Việt

Quốc Hận 20.7

Ngày Quốc Hận 20.7.1964 tại Sài Gòn

Posted in Uncategorized | Comments Off on Quốc Hận 20.7

Kỹ Thuật

Nền công nghiệp xe hơi tại Đức .

Posted in Kỷ Thuật, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Kỹ Thuật

Nghe Nhạc

Mùa Xuân Đó Có Em Nhạc&lời : Anh Việt Thu Ca sĩ: Đan Nguyên

Posted in Âm Nhạc, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Nghe Nhạc

Đỗ Trung Quân

Chat với… không phải Mozart Mấy năm trước, một nhóm nhạc sĩ Hà Nội dự định làm một cuộc cách mệnh lật đổ một thể loại âm nhạc đại chúng của Sài Gòn: Bolero. Khởi đầu bằng những phát biểu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Đỗ Trung Quân

Chiến tranh VN

Mùa Hè đỏ lửa HẢI QUÂN VIET NAM CỌNG HÒA và dự tính đổ bộ miền Bắc (Vinh-Hà Tĩnh) của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chiến tranh VN