TẾT 2023

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
Boston – MA – USA

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Quý Mão
2023

KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU
MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

Thay mặt BCH/HĐHQT
Hội trưởngPhạm Như Tân

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.