Category Archives: Mỹ Thuật

Tranh Sống Caravaggio

Tranh Sống Tái Hiện 23 Bức Tranh Của Danh Họa Caravaggio – Italia

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Tranh Sống Caravaggio

Nhiếp ảnh

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ 17. 6.2018

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Những người Mẹ vĩ đại gánh cả gia đình trên đôi vai gầy

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Bong bóng Cờ Vàng Kỷ niệm 150 năm ngày Quốc khánh Canada ( 1.7.1867 – 1.7.2017 ) Ottawa – Canada

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Nhiếp ảnh

Harvard Commencement 2017

Mark Zuckerberg’s Harvard Commencement Address 2017 ( May,25.2017 )  President Faust, Board of Overseers, faculty, alumni, friends, proud parents, members of the ad board, and graduates of the greatest university in the world, I’m honored to be with you today … Continue reading

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Harvard Commencement 2017

Cờ Vàng

Cờ Vàng và Em bé

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Cờ Vàng

Cờ Vàng

Người nước ngoài yêu mến Cờ Vàng

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Cờ Vàng

WE BELIEVE

WE’RE ALIVE BECAUSE WE BELIEVE Nghe Nhạc Cờ bay trên thành phố Quảng Trị thân yêu

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on WE BELIEVE

Nhiếp ảnh

Lá Cờ chủa chúng ta

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh

Em bé đội mũ Cờ Vàng

Posted in Mỹ Thuật | Tagged | Comments Off on Nhiếp ảnh