Hội họa

Họa sĩ Hồng Quân
Tranh:
•CHỢ CHỒM HỔM (TP VỊ THANH-HẬU GIANG)
•Chất liệu : Màu nước
•Kích thước : 84cm X 112cm

Xem thêm :
HS Hồng Quân

This entry was posted in Mỹ Thuật. Bookmark the permalink.

Comments are closed.