HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

   *

Thành lập năm 1995

Nhiệm kỳ 1995-2001:-Ô.Cố Hội trưởng TRẦN VĂN HUYỀN
Nhiệm kỳ 2001-2009: Hội trưởng -Ô.NGUYỄN VĂN CHẤN
Nhiệm kỳ 2009-2014:  Hội trưởng- Ô.CÁI HỮU SÁU

*

BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2011-2014

    BAN CỐ VẤN

-Ô. LÊ VĂN NGƯU
-Ô. NGUYỄN VĂN CHẤN

     BAN CHẤP HÀNH

         Hội trưởng:- Ô.CÁI HỮU SÁU
Phó hội trưởng Ngoại vu:-Ô.NGUYỄN HỮU DIÊN
Phó hội trưởng Nội Vụ:-Ô. LÊ VĂN TOÀN
Thư ký :- Ô.TRẦN BÀO
Thủ quỷ :-Ô.LÊ ĐẠM

Liên lac : info@hoidonghuongquangtri.com

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA
*
TÓM LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ SINH HOẠT

Thành lập:

Ngày 20 tháng 10 năm 1995 – 26 tháng 08 năm Ất hợi Tại Bowdoin Street, Dorchester, MA 02122.

Sáng lập viên gồm Quý Ông:

Trần Văn Huyền, Nguyễn Quảng, Lý Tô, Lê Hiền Lê Đăng Ân, Nguyẽn Văn Chấn, Lê Đạm, Lê Văn Đồng.

Ban Chấp Hành Lâm Thời Cho Nhiệm Kỳ 1(1995 – 1997)

Hội Trưởng: Ô. Trần Văn Huyền Hội Phó Nội Vụ: Ô. Lê Hiền Hội Phó Ngoại Vụ: Ô. Lý Tô Thu Ký: Ô. Nguyễn Quảng Thủ Quỷ: Ô. Lê Đạm Nghi Lễ:: Ô. Nguyễn Văn Chấn Văn Nghệ, Báo Chí: Ô. Lê Đăng Ân, Lê Đồng

Ban Cố Vấn: Quý Ông: Lý Thản (quá vãng năm 1998), Lê Văn Ngưu, Lê Chí Hào

Bản Nội Quy thành lập Hội được công bố trong dịp Tết tất niên và đón Xuân Bính Tý 23 tháng Chạp năm Ất Hợi – ngày 11 tháng 2 năm 1996 cũng chính là ngày chính thức ra mắt Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn, tham dự có 17 gia đình tại nhà Thờ Trắng Dorchester.

Nhiệm Kỳ 2 (1997 – 1999)

Tổng số sinh hoạt tăng lên 31 gia đình và 3 gia đình thân hữu. Ô. Lê Đăng Ân thay Ô. Lý Tô làm Hội Phó Ngoại Vụ.

Nhiệm Kỳ 3 (1999 – 2001)

Có vài thay đổi để thích ứng: Phó Nội Vụ: Ô. Lê Văn Đồng thay Ô. Lê Hiền Báo Chí: Ô. Nguyễn Quảng Thư Ký: Ô. Nguyễn Văn Chấn (kiêm nghi lễ) Ban Cố Vấn: Ô. Phạm Văn Nho thay Ô. Lý Thản

Nhiệm Kỳ 4 (2001 – 2003)

Hội viên tăng lên 49 gia đình và 4 gia đình thân hữu.

Hội Trưởng:Ô. Nguyễn Văn Chấn Hội  Phó Nội Vụ: Ô. Lê Văn Ngành ( quá vãng) Hội Phó Ngoại Vụ: Ô. Võ Khai Thư Ký: Ô. Nguyễn Hữu Diên Thủ Quỷ: Ô. Lê Đạm Báo Chí: Ô. Nguyễn Quảng Văn Nghệ: Ô. Lê Văn Thiêm, Lê Văn Toàn Ban Cố Vấn: Quý Ông: Trần Văn Huyền, Lê Đăng Ân, Lê Văn Ngưu Phạm Văn Nho, Lê Chí Hào.

Nhiệm Kỳ 5 (2003 – 2005)

(Không thay đổi)

Nhiệm Kỳ 6(2005 – 2007)

Phó Nội Vụ: Ô. Trần Bảo Phó Ngoại Vụ: Ô. Nguyễn Hữu Cung Nghi Lễ: Ô. Lê Văn Toàn, Cái Ngọc Văn Thêm tuổi trẻ phụ tá: Lê Văn Chỉnh, Nguyễn Văn Linh Vũ Cái Ngọc Lê Tường Vân, Nguyễn Quang Vinh

Nhiệm Kỳ 7 ( 2007 – 2009)

Có những hội viên trong BCH xin được nghỉ vì tuổi tác, sức khỏe, hoặc đảm trách sinh hoạt quá lâu. Nhưng qua Đại hội khoáng đại, đã đi tới quyết định,chỉ bổ sung nhân sự như sau. Hội Trưởng: Ô. Nguyễn Văn Chấn Hội Phó Nội Vụ: Ô. Lê Toàn Hội Phó Ngoại Vụ: Ô. Cái Hữu Sáu Thủ Quỷ: Ô. Lê Đạm Thư Ký: Ô. Nguyễn Hữu Diên Văn hóa, Xã hội: Ô. Trần Bảo, Cái Ngọc Văn Ban Cố Vấn như cũ, Ô. Trần Văn Huyền (quá vãng)

Nhiệm Kỳ 8 (2009 – 2011)

Tổng số gia đình hội viên : 80
Gia đình thân hữu : 20
Hội viên : 240
Thân hữu : 60

Hội Trưởng: Ô. Cái Hữu Sáu Hội Phó Nội Vụ: Ô. Lê Toàn Hội Phó Ngoại Vụ: Ô. Nguyễn Hữu Diên Thủ Quỷ: Ô. Lê Đạm Thư Ký: Ô. Tràn Bảo Văn hóa, Xã hội: Ô. Cái Ngọc Văn. Ban Cố Vấn: Quý Ông: Lê văn Ngưu, Phạm Văn Nho, Trần Mão Nguyễn Văn Chấn, Lê Chí Hào (quá vãng)

Nhiệm Kỳ 9 (2011 – 2014)

Không thay đổi, để có sự sinh hoạt năng động hơn giới trẻ phụ trách trong những lãnh vực, nghi lễ, văn hóa, xã hội,gồm: Nguyễn Hiêu, Nguyễn Văn Linh Vũ, Lê Văn Chỉnhh, Nguyễn Thiệu, Nguyễn Quang Vinh, Lê Anh Bằng…

Tu chỉnh Nội Quy :

– Đổi danh xưng: HỘI ÁI HỮU QUẢNG TRỊ thành HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ.
– Nâng nhiệm kỳ Ban Chấp Hành thành 3 năm,thay vì 2 năm như trước.

-Duy trì sinh hoạt theo ước nguyện và Nội quy của hội là: Quan, Hôn, Tang, Tế. Luôn có nhau dù ở Mỹ hay ở Quê nhà -Mỗi năm có hai lần sinh hoạt chung:Sinh hoạt Hè và Đón Xuân

Từ Xuân Nhâm Ngọ 2000 đến nay, trong ngày hội mừng Xuân đặc biệt có:

-Tặng quà chúc thọ cho các vị cao niên từ 70 tuổi trở lên và các đơn vị quan khách bạn đến tham dự lễ hội.
-Tặng quà đến mạnh thường quân: Ô. Lê Văn Duyên, Ô. Cái Hữu Sáu
-Tặng quà cho giới trẻ hăng say giúp hội trong mọi công tác.

Gây quỷ cùng các Hội Đồng Hương Quảng Trị để yểm trợ Thương binh, Cô nhi quả phụ tại quê nhà.
-Tháng 4 năm 2002: Tham gia xổ số tại Philadelphia: Số tiền bán được: $1,100.00 Hội yểm trợ thêm $1,400.00 = $ 2,500.00
-Tháng 12 năm 2002: Kêu gọi hảo tâm giúp Thương phế binh, Hội đã trực tiếp gởi 9 hồ sơ số tiền: $492.00.
-Gây quỹ giúp Cô nhi quả phụ được tại quê nhà 21 người = $1,050.00
-Tham dự hội ngộ Đồng Hương Hải Ngoại tại Philadelphia 2009 – Georgia 2012

Trong sinh hoạt của hội gần 18 năm qua, đặc biệt Hội không thu Niên, Nguyệt liễm của hội viên, bằng tinh thần tự nguyện đóng góp cho quỹ sinh hoạt vào cuối năm trong dịp lễ hội mừng Xuân .
Ẩm thực do các Bà hội viên vui vẻ lo cho hội theo giá tượng trưng để quỷ hội được giữ vững lâu dài.
Ban Chấp Hành luôn trong tinh thần tự nguyện hăng say,đoàn kết,tương kính và tin cậy, thúc đẩy sinh hoạt của hội ngày mỗi tốt đẹp hơn.