Tag Archives: truong thuy hau

Thơ Trương Thúy Hậu

寄 芳 陳 天 乎 地 矣 滿 忻 忻 衛 宿 恆 星 光 發 分 情 記 緣 奇 多 頗 累 群 生 歷 代 是 芳 陳 Ký Phương Trần Thiên hồ địa hỹ mãn hân … Continue reading

Posted in Thơ, Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Thơ Trương Thúy Hậu

Thơ Trương Thúy Hậu

Thơ Xuân gửi Bạn Video  Đón Xuân này nhớ Xuân xưa                                        Gửi bạn Đàm Xuân Giè Xuân về buồn quá bạn Giè ơi Từ dạo Cali mấy năm rồi Bé lớn nay đà lên lớp mấy? Chị nhà hoạnh họe hạnh phúc thôi … Continue reading

Posted in Thơ, Uncategorized, Văn Học | Tagged | Comments Off on Thơ Trương Thúy Hậu

Thơ Trương Thúy Hậu

Video  Ai cho tôi tình yêu   –    AnhconnoEm @QGHC

Posted in Thơ, Văn Học | Tagged | Comments Off on Thơ Trương Thúy Hậu

Thơ Trương Thúy Hậu

秋 望 黃 葉 陳 陳 團 亂 飛 十 年 東 望 久 人 違 庭 前 秋 向 吹 煙 問 何 日 歸 期 是 不 知 THU VỌNG Video Thu vàng Hoàng diệp trần trần đoàn … Continue reading

Posted in Thơ, Văn Học | Tagged | Comments Off on Thơ Trương Thúy Hậu