Nhiếp ảnh

Hãy mơ những giấc mơ lớn !
Hãy nghỉ rằng mơ ước không có giới hạn nào.
Hãy thực hiện quyết định.
*
This entry was posted in Mỹ Thuật and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.