Honors education

Từ vùng quê nghèo Quảng Trị, đến chủ nhà máy ở Hoa Kỳ –
Câu chuyện thành công của anh em nhà họ Lê làng Mai Xá, quận Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

*
HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRI-BOSTON .MA.USA

Vinh danh gia đình Ông Cái Hữu Sáu, làng Duân Kênh, Quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có 3 Cháu trai đều là Bác sĩ :

– Viet Lukasz Cai: Bác sĩ gây mê(Anesthesiologist)
– Andrew Cai : Bác sĩ giải phẩu xương(Orthopedic Surgeon)
– Stephen Cai : Bác sĩ Thú y(Veterinarian)

Vinh danh gia đình Ông Lê Văn Thiêm, làng La Duy, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có 3 Cháu gái đều là Bác sĩ:

– Lê Hà Tiên : Bác sĩ mắt(Optometrist)
– Lê Hồng Gấm : Bác sĩ giải phẩu mắt, chuyên võng mạc, học 15 năm(Ophthalmologist- Retina specialist)
– Lê Cẩm Nhung : Bác sĩ Nội khoa(Internal Medicine Doctor)

This entry was posted in Khoa Học Kỷ Thuật, Kỷ Thuật and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.