Phân ưu

Nhận được tin buồn

Cụ Bà  LÝ THỊ BA
(1936-2023)

Thân mẫu chị Đỗ Bé Năm
và là Nhạc mẫu anh Trần Bào
Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Quảng Trị tại Boston.MA.USA

đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Hưởng thọ 87 tuôi

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON.MA.USA

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH
NGUYỆN CẦU  LINH HỒN CỤ BÀ SỚM VỀ NƯỚC CHÚA

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.