Tag Archives: tin buon

PHÂN ƯU

  Nhận được tin buồn Nhạc phụ Ông Lê Thêm là : Cụ Ông THÂN MẠNH THÊM Vừa mãn phần ngày 11 tháng 8 năm 2013 (nhằm ngày 5 tháng 7 năm Quý Tỵ) tại làng An Lỗ,quận Phong Điền,tỉnh Thưa … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on PHÂN ƯU

TIN BUỒN

PHÂN ƯU Vô cùng xúc động được tin Anh Hồ Sĩ Mừng Làng Võ Thuận,quận Triệu Phong,tỉnh Quảng  Trị Cựu Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Tri -Houston-Texas đã đột ngột qua đời lúc 4 AM 23 tháng 5 năm 2013(nhằm … Continue reading

Posted in Tin Buồn | Tagged | Comments Off on TIN BUỒN