Tin vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Nhận được Hồng Thiệp báo Tin Vui

CHIA VUI
CÙNG Ô&BÀ LÊ BÌNH VÀ HAI HỌ

CHÚC HAI CHÁU
LÊ THỊ QUỲNH TRÂM – HUỲNH HỮU HUY
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

 Hội Trưởng
Cái Hữu Sáu

*

CHÚT QUÀ CHO EM

Về miền Thung Lũng Hoa Vàng
Sài Gòn nhỏ đẹp vẻ vang xứ người
Ở đây nắng đẹp hoa tươi
Dựng xây tổ ấm một trời yêu thương .

Lê Ngọc Kha

 

 

This entry was posted in Tin Vui, Văn Hóa and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.