Tin Vui

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi Cháu

THOMAS QUANG LÊ

Nhập học
Northeastern University-School of Pharmacy
tháng 9 năm 2012

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Duyên Lê
Chủ hệ thống nhà hàng LÊ’S tại Boston
làng La Duy,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố East Newton,Massachusetts
trước thành quả tốt đẹp này.

Boston, ngày 11 tháng 03 năm 2013
TM/BCH Hội Trưởng

Cái Hữu Sáu

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.