Tin Vui


HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ

BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi Cháu

TEGAN NGUYỄN

Tốt Nghiệp Bác sĩ Y khoa (Khoa Nhi) tại Đại Học Y Khoa
UAG MEDICAL SCHOOL
trong tháng 8 năm 2012
Làm việc tại Boston Medical Center

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Nguyễn Lan
(Ái nữ Ông Bà Chủ Tiệm Giày TÂN THÀNH,Tỉnh lỵ Quảng Trị)
hiện cư ngụ tại thành phố Foxborough,Massachusetts
trước thành quả tốt đẹp này.

Boston, ngày 17 tháng 02 năm 2013
TM/BCH
Hội Trưởng

Cái Hữu Sáu

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.