Tin Vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi 3 Cháu về việc học tập :

VIỆT  LUKASZ  CAI

Cựu sinh viên Harvard University
Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa
tại University Of Boston
tháng 5 năm 2012.
Làm việc tại Beth Israel Hospital Boston.

ANDREW  NAM  CAI

Nhập học
Albany Medical School
tháng 6 năm 2012.

STEVEN  VINH  CAI

đang theo học Y khoa
tại University of Pennsylvania.

Congratulation to Việt, Andrew and Steven and best wishes
for your success in education and career.

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Cái Hữu Sáu,
Chủ nhà hàng PASTEUR tại Chinatown-Boston
làng Duân Kinh,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố Quincy,Massachusetts,
trước thành quả tốt đẹp này.

Boston, ngày 03 tháng 3 năm 2013
TM/BCH
KT/Hội Trưởng
Phó Hội Trưởng Nội Vụ

 

 

 

 

Lê Văn Toàn

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.