Tin Vui

 HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi 2 Cháu về việc học tập :

LÊ HÀ TIÊN

Tốt nghiệp Bác sĩ khoa Mắt tại
Boston Medical University
tháng 6 năm 2012.

LÊ HỒNG GẤM

Nhập học
Michigan Medical University
tháng 6 năm 2012.

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Lê Thiêm,
làng La Duy,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố Boston,Massachusetts,
trước thành quả tốt đẹp này.

Boston, ngày 26 tháng 10 năm 2012
TM/BCH
Hội Trưởng

 

 

 

Cái Hữu Sáu

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.