Tin vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi Cháu

ANDREW  NAM  CAI

Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ Đại Học
Albany Medical School
ngày 26 tháng 5 năm 2016.

Congratulation to Andrew and best wishes for your success in education and career.

 Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Cái Hữu Sáu,
Chủ nhà hàng PASTEUR tại Chinatown-Boston
làng Duân Kinh,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố Quincy,Massachusetts,
trước thành quả tốt đẹp này và đặc biệt là cả 3 Cháu trai đều tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ

Boston, ngày 30 tháng 5 năm 2016
TM/BCH
KT/Hội Trưởng
Phó Hội Trưởng Nội Vụ

 Lê Văn Toàn

 

This entry was posted in Tin Vui and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.