Tin vui

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA

Tỏ lời khen ngợi về việc học tập của Cháu :

LÊ HỒNG GẤM

Tốt nghiệp Y khoa Bác Sĩ Đại Học :
Michigan Medical University
ngày 13 tháng 5 năm 2016
(Có 166 Bác Sĩ tốt nghiệp-cháu Hồng Gấm nhận văn bằng
ở phút  1.16.38 trong video dưới đây)

Video 
University of Michigan Medical School Commencement 2016 

Và chia vui cùng

Gia đình Ô. & Bà Lê Thiêm,
làng La Duy,quận Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị
hiện cư ngụ tại thành phố Boston,Massachusetts,
trước thành quả tốt đẹp này và đặc biệt là cả 3 Cháu gái đều tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ

Boston, ngày 20 tháng 5  năm 2016
TM/BCH
Hội Trưởng

 

 

 

Cái Hữu Sáu

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.