Category Archives: Khảo Cứu

Cai Hạ Ca

Cai Hạ Ca Video Farewell My Concubine  –  Ô Giang tuyệt lộ  –  Cai Hạ Ca Trong thư tịch thi ca cổ đại Trung quốc còn lưu trữ được, có trên hai trăm ngàn bài thơ, duy nhất trong đó … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on Cai Hạ Ca

Chính Khí Ca

Chính Khí Ca Audio ChinhkhiViet  –  Chinhkhica “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Quá Đinh Linh Dương- Văn Thiên Tường) Đế quốc Mông Cổ, từ Thành Cát Tư Hản và đến khi … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Comments Off on Chính Khí Ca

Cổ Bồn Ca

 Cổ Bồn Ca Audio : 12thang6 Thi sĩ Vũ Hoàng Chương(1916-1976) sinh thời lúc 25 tuổi,thất tình nên có viết bài thơ Mười Hai Tháng Sáu,trong đó có các câu : Ta gõ vào bia mười ngón rập, Mười năm … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on Cổ Bồn Ca