Tag Archives: phe binh van hoc

Phê Bình Văn Học

Đọc truyện : BỨC HỌA KHỎA THÂN CỦA NHÀ VĂN PHẠM THÀNH CHÂU Audio Nhớ Huế . –  Video Chiều ni ngoài nớ – Ngâm Thơ : Mưa Huế, Huế Mưa Khoảng hơn 2 năm trước, trên Việt Báo online có đăng tin là … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on Phê Bình Văn Học

Phê bình văn học

Về Bài thơ TỪ BÊN NÀY SÔNG PÔ KÔ của Nhà thơ Trần Kiêu Bạc  Audio Từ bên này sông Pô Kô Charles Baudelaire nói: “Có những con người dung dị, đi đường hai ngày không cần thực phẩm, nhưng … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on Phê bình văn học