Tag Archives: phan nhat nam

Phan Nhật Nam

Phan Nhật Nam, văn chương và những hệ lụy thời thế Video Phỏng vấn PNN1    –    PNN2   –   PNN3   –   PNN4   –   PNN5 Tôi muốn nói về tác giả Phan Nhật Nam từ tác phẩm đến đời sống của … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on Phan Nhật Nam

PHAN NHẬT NAM – Kẻ Phục Hồi Danh Dự Người Chết

Những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, khi các mặt trận ở miền Nam Việt Nam đi tới cực độ tổn thất xương, máu, khi mỗi tấc đất miền Nam là một gải khăn tang, như ý … Continue reading

Posted in Truyện Ngắn, Văn Học | Tagged | Comments Off on PHAN NHẬT NAM – Kẻ Phục Hồi Danh Dự Người Chết