Tag Archives: nguyen ly tuong

GS. Nguyễn Lý Tưởng

Tưởng Niệm 43 Năm Mậu Thân, Huế Video  Chuyen1chieccaudagay   –  MT 68   –  MT 68  –  lienthanh   –   hpnt  –  Eddie Adams   –   vitieuu  –  Thụy Khuê  1.- Tại Phú Cam, khi VC tiến vào làng này, lực lượng nghĩa quân … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Lịch Sử, Văn Học | Tagged , | Comments Off on GS. Nguyễn Lý Tưởng

Khảo Cứu

Những nghi lễ quan trọng vào mùa Xuân dưới triều Nguyễn: TẾ NAM GIAO & TỊCH ÐIỀN Dưới chế độ phong kiến, vua thay Trời để cai trị muôn dân nên gọi là Thiên tử (con của Trời). Trên nguyên … Continue reading

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Khảo Cứu