Category Archives: Âm Nhạc

Âm nhạc

The Animals The House of the Rising Sun

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Âm nhạc

Bang Bang

L’amour d’enfance song lyric

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Bang Bang

Âm nhạc

Cô Gái Việt Nhạc và lời: Hùng Lân https://www.youtube.com/watch?v=mY5IcDGBIdE

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Âm nhạc

Âm nhạc

Đất nước mình ngộ quá phải không anh Thơ Trần Thị Lam Nhạc Vĩnh Điện Minh Chuyên hát Xem thêm : Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Âm nhạc

Quảng Trị Cờ Bay

Anh Về Quảng Trị Cờ Bay  

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Quảng Trị Cờ Bay

Âm nhạc

 EM VẪN MƠ MỘT NGÀY VỀ Nhạc & lời Nguyệt Ánh Tác giả trình bày

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Âm nhạc

Âm Nhạc

  Giang Sơn Của Tổ Tiên

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Âm Nhạc

Xuân 2016

Ly Rượu Mừng Xuân Miền Nam 

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Xuân 2016

Về Miền Nam

Về Miền Nam Ban Tù Ca Xuân Điềm

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Về Miền Nam

Cám ơn Anh

Đại nhạc hội “Cảm Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH” kỳ 9 tại San Jose,gày 12 tháng 7 năm 2015       

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Cám ơn Anh