Lá cờ thiêng

LÁ CỜ THIÊNG
Nhạc & lời : Hoàng Tướng
bé Mai Trâm hát

Xem thêm :

Quốc Kỳ Việt Nam : CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.