Tháng 4 đen

VUỐT MẶT
Nhạc & lời: Anh Việt Thu.
Ban nhạc Cục Chính Huấn trình bày

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.