Ngâm Thơ

Thượng tọa Thích Trí Tựu,
trụ trì chùa Thiên Mụ-Huế ngâm bài thơ
Nguyện Cầu của Thi sĩ Vũ Hoàng Chương

*

 

*

GHI CHÚ :
Thượng tọa Thích Trí Tựu, người làng Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.