Tag Archives: tac gia – tac pham

Giới thiệu sách mới

Nhà văn Tuệ Chương Hoàng  Long  Hải. Bìa sách là họa-phẩm của Junnie Hoang (HoàngThếHiếuChương)con gái út của tác-giả, với chủ-đề DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC Trôi theo dòng đó là chế-độ chính-trị được mô-tả như con thuyền xếp bang … Continue reading

Posted in Tác giả-Tác Phẩm, Uncategorized | Tagged | Comments Off on Giới thiệu sách mới