Giới thiệu sách mới

Nhà văn Tuệ Chương Hoàng  Long  Hải.
Bìa sách là họa-phẩm của Junnie Hoang
(HoàngThếHiếuChương)con gái út của tác-giả,
với chủ-đề
DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC
Trôi theo dòng đó là chế-độ chính-trị
được mô-tả như con thuyền xếp bang giấy.

Theo TuệChương Hoàng Long Hải
giãi bày thì
Đây không phải làmột cuốn sách lịch sử, cũng không phải để làm tài lieu lịch sử. Đây chỉ là những lời “góp nhặt” từ những người Huế, nhất là những người Huế cố cựu, về một thời gian quan trọng trong lịch sử mất nước đau thương của người Việt Nam, kể từ khi Tây bắt đầu xâm lăng và cai trị một trăm năm– “Một tram năm nô lệ giặc Tây”–như người Huế thường nói, là từ năm ‘Thất Thủ Kinh Đô mãi đến khi“Ngô triều”sụp đổ năm 1963.
Tôi có cái may mắn. Đó là việc tôi được gặp gỡ, tò mò hỏi han, trò chuyện cùng nhiều người, phần nhiều là các bậcđ áng tuổi cha ông, để nghe họ nói về Huế, kể về Huê. Nay tôi nhớ lại,viết lại những gì từng nghe, từng thấy. Đó là những gì để hình thành cuốn sách nầy…

Thật ra, TuệChươngHoàng Long Hải không chỉ viết về Huế, mà, vì là người đã đi và song khắp từ Sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau, mộtnhàgiáo, mộtnhàvăntả-thực, mộtnhànghiên-cứu, mộtdịch-giả, một cây bútlão-luyện, một tâm-hồn thơ, nên anh thườngđề-cập đến các người và việc cả ở trong  nước lẫn ở nước ngoài, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim…

THEO DÒNG
gồm có 18 đề-mục đa-diện, được in trên giấy trắng tốt, cỡ 5,5″x8¼”, dày 392 trang,
giá bán US$20.00
Địa-chỉ liên-lạc:
Nhà xuất-bản Văn Mới
P.O. Box 287
Gardena, CA 90248
(310) 366-6867

LÊ XUÂN NHUẬN giới thiệu.

This entry was posted in Tác giả-Tác Phẩm, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.