Thông tin

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS
VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS
1386 Dorchester Ave – BOSTON, MA 02122
VACMASS.ORG

Thư Mời
V/V LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 2023 TẠI BOSTON

Kính gửi :
Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, Quý Hội đoàn, Đoàn thể,
Quý Cơ quan truyền thông báo chí, Quý Đồng Hương,

Kính thưa Quý vị,

Trước thềm Năm Mới Dương lịch 2023, Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts (TC/ CĐVN/MASS) kính chúc Qúy vị cùng Quý quyến nhiều sức khỏe,an khang và hạnh phúc.

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của VNCH, Tổ chức CĐVN/MASS đã nhận lãnh trọng trách tổ chức Lễ Chào Cờ Đầu Năm Dương Lịch hàng năm với sự luân phiên nhận lãnh phối hợp tổ chức mỗi năm bởi một trong các hội đoàn trong Hội Đồng Quản Trị của Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts (HĐQT/CĐVN/MASS).

Trong tinh thần đó, Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2023 sẽ do Hội Diên Hồng tái đảm nhiệm phối hợp tổ chức (vì Lễ Chào Cờ Đâu Năm 2022 bị hủy bỏ bởi COVBID-19) với sự yểm trợ của các Đoàn thể và Tổ chức CĐVN/MASS.

Lễ Chào cờ sẽ được tổ chức lúc 11.00 giờ sáng Thứ Chủ Nhật 01/01/2023
tại Hội Trường Trung Tâm VietAID 42 Charles Street, Dorchester. MA.

Trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự để giữ ngọn đuốc đấu tranh vẫn ngời sáng cùng tinh thần đoàn kết yêu nước vẫn còn nồng cháy trong Cộng Đồng chúng ta. Riêng quý vị Cựu Quân Nhân QLVNCH nên mặc quân phục nếu có thể để thêm phần long trọng cho buổi Lễ.

Kính chào quý vị.

Thay mặt TC/CĐVN/MASS                                                                 Hội Diên Hồng

PCT/BCH/CĐVN/MASS                                                                      Hội Trưởng

Nguyễn Hùng Khang                                                                            Đỗ Đăng Doanh

Các Hội Đoàn tham gia tổ chức: GĐHQ/NE – Hội cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Mass – Chùa East Boston – HTNCT Ái Tử Bình Điền – Hội Đồng Hương Quảng Trị – Hội Diên Hồng – Trường Huấn Luyện Võ Thuật Cổ Truyền Bình Định – Hội Phụ Nữ và Việt Nam Mass các vùng Phụ Cận – Hôi Phụ Nữ Cờ Vàng New England – Lực Lượng Việt Nam Tư Do – Liên Minh Dân Chủ Mass – Hội Cảnh Sát Quốc Gia Mass – Hội Đồng Hương Huế – Hội SVSQ/TB – Little Saigon – IVSA – Gia Đinh Mu Đỏ – Vovinam Academy Massachusetts – Phong Trào Giáo Dân – Hội Ái Hữu Tinh Thần Ngô Đình Diệm – VietAID – Vòng Tay Cho Mẹ Việt – Joe Thach – Chiêm Bảo Nghi – Khang Nguyễn

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.