Tết 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Canh Tý 2020
*

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MASSACHUSETTS-USA

KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU

MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

This entry was posted in Thông Tin, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.