Vietnam War

CƯỠI NGỌN SẤM
Ride the Thunder

Xem phim chiến tranh VN:

Sao không đánh chiếm miền Bắc để dành chiến thắng ?
Thắng rồi cũng thua, khi vẫn còn cọng sản .

Xem thêm :

Phỏng vấn khán giả xem phim Ride the Thunder

Cưỡi Ngọn Sấm

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.