NVTN

 

Người dân cắt cờ,
không cho Công An treo cờ trước nhà

Đọc thêm :
Quốc kỳ Việt Nam : CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.