VN War

 Những lần trao đổi tù binh chiến tranh 
tại Biên Hòa, Lộc Ninh & Thạch Hãn năm 1973

 

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.