Quốc kỳ Việt Nam

 

Quốc kỳ Việt Nam
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

Audio : Ai cũng thấy  – Video : Formosa 2017  – Cô bé quăng cờ đỏCờ Vàng tại Hanoi –  tvparis13  –  Em vẫn mơ 1 ngày về

Quốc kỳ là biểu tượng của một quốc gia về ý chí, sức mạnh và sự thống nhất của toàn dân mà mọi công dân đều hãnh diện treo cao, kính cẩn chào khi bình thường và xả thân chiến đấu để bảo vệ khi hữu sự.

Quốc kỳ hiện diện mọi nơi như là hình ảnh và hồn thiêng đất nước, tại các công sở, trường học, các tòa đại sứ đại diện cho quốc gia, dẫn đầu các đoàn thể thao, diễn hành văn hóa… như là niềm kiêu hãnh quốc gia, là người hướng dẫn chỉ đường cho mọi hoạt động của toàn dân, được sinh sống trong công bằng, tự do và dân chủ.

Theo lịch sử, quốc kỳ có lâu đời nhất thế giới là quốc kỳ nước Đan Mạch có từ năm 1219,Hoa kỳ 1776,Pháp 1789,Anh 1801 và Nhật 1858.

Quốc kỳ Viêt Nam chính thống và lâu đời nhất là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đươc vua Thành Thái, nhà vua yêu nước chống Pháp, ban hành bằng chỉ dụ vào năm 1890 (hình.1).

Có nhiều bài viết về Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhưng có hai bài được nhiều người biết nhiều hơn cả, đó là bài Tìm hiểu Quốc kỳ và Quốc ca Việt Nam của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và bài Quốc kỳ Việt Nam: Nguồn gốc và Lẽ chính thống của Kỹ sư Nguyễn Đình Sài. Bài của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy,viết năm 1986 khi các dữ kiện thông tin trên Internet chưa hình thành, nên có khác biệt với bài của Kỹ sư Nguyễn Đình Sài viết năm 2003.Tất cả các bài viết trên đều thống nhất ở một điểm là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (yellow flag with three horizontal red stripes) là lá cờ đầu tiên, chính thống và là di sản của toàn dân Việt Nam,chống Thực dân Pháp và Cộng Sản.

Do Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chống thực dân Pháp trước đây và Cọng Sản Việt Nam sau này, nên các tài liệu và dữ kiện liên quan về lịch sử lá cờ đều bị thực dân Pháp và đảng Cọng Sản Việt Nam che dấu, bưng bít và tiêu hủy mà cho tới nay, với tính lịch sử quan trọng của vấn đề, vẫn chưa được mọi công dân Việt Nam hiểu biết được rõ ràng và tường tận lá cờ mà cha ông chúng ta đã hãnh diện và đổ biết bao nhiêu xương máu để hi sinh vì tương lai đất nước và dân tộc.

Đã 133 năm qua, kể từ năm 1890 lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như là trụ cột, đã hướng dẫn quốc dân Việt Nam vượt qua biết bao sóng gió của lịch sử nước nhà trong công cuộc chống thực dân Pháp trước đây và Cọng Sản hiện nay nhằm đem lại công bằng, tự do dân chủ và hạnh phúc cho toàn dân.

Trước tình thế mới có tính quyết định sự thống nhất lòng dân về một mối, đã đến lúc mọi công dân Việt Nam, hiện sống ở trong nước cũng như đang ở hải ngoại, cần phải thấu hiểu nguồn gốc xuất hiện và ý nghĩa thiêng liêng của lá quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải đáp ứng, để toàn dân đồng tâm nhất trí tiến lên dưới ngọn cờ chính nghĩa (great flag) biểu hiệu tinh thần quốc gia dân tộc mà tiền nhân đã xây dựng, cương quyết phất cao và tiến lên viết trang sử mới của một nước Việt Nam của thế kỷ 21, không còn cọng sản.

Trở lại lịch sử của thời kỳ chống thực dân Pháp và sự xuất hiện của Cờ vàng Ba Sọc Đỏ vào năm 1890, trong bối cảnh đầy oai hùng và khí phách của lịch sử dân tộc, mà cha ông chúng ta chiến đấu chống quân thù diễn tiến như sau:

Vào năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào cửa biển Đà Nẳng, mở đầu cuộc xâm chiếm nước ta. Ngay từ buổi đầu và trong suốt hơn 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp từ đó cho đến khi Nhà vua yêu nước, vua Thành Thái phất cờ chống Pháp qua chỉ dụ Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ năm 1890, có những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp :

– Miền Nam có Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương…
– Miền Trung có Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Duy Hiệu…
– Miền Bắc có Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật…

Tất cả các công cuộc chống Pháp mạnh mẽ trong thời kỳ này đều bao gồm trong 2 phong trào là Văn Thân (The Literati) nhằm chống lại hiệp ước 1874 và Cần Vương (Save the King) chống lại hiệp ước 1884.

Mặc dầu vậy, sự kháng Pháp vẫn thất bại, triều Nguyễn phải ký nhiều hiệp ước bất bình đẳng với thực dân Pháp, đặc biệt hiệp ước ký năm 1884 dưới thời vua Phúc Kiến phải chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp. Theo hiệp ước Giáp Thân ký tại Huế ngày 6-6-1884 thì lãnh thổ nước Việt Nam bị thực dân Pháp chia cắt làm 3 phần:

– Miền Nam, là thuộc địa Pháp, được gọi là Cochinchina,
– Miền Bắc, theo chế độ nửa thuộc địa, nửa bảo hộ, được gọi là Tonkin
– Miền Trung, bao gồm từ Bình Thuận đến Thanh Hóa,thực dân Pháp áp đặt chế độ bảo hộ, và đặt tên là Annam, dùng lại danh xưng mà người Tàu đã dùng để chỉ nước Việt Nam chúng ta.

Vậy là, chỉ trong vòng 26 năm, kể từ năm 1858 cho đến năm 1884, từ một đất nước Việt Nam độc lập,với dân số khoảng 10 triệu người,(theo U.S.Census Bureau) có chủ quyền và rộng lớn với diện tích là 128.400 sq mi/ 332.642 km2, thì từ năm 1884, thực dân Pháp đã chiếm hết hơn một nửa đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đổi thành nước Annam,với diện tích còn lại là 58.000 sq mi/ 150.200 m2, chỉ gồm phần đất miền Trung(từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Thanh Hóa),lại đặt dưới qui chế bảo hộ, quyền hành nằm trong tay người Pháp, với các viên quan người Pháp cai trị địa phương như Toàn quyền,Thống đốc, Thống sứ, Công sứ… Ở miền Trung, có toà Khâm sứ, đặt cạnh triều đình Nguyễn ở Huế. Cả 3 miền đất nước bị sát nhập vào Liên bang Đông Dương (French Indochina) năm 1887, bao gồm thêm hai nước lân bang là Cam bốt và Lào, dùng cờ Liên bang Đông Dương(nền vàng,góc trái trên có cờ Tam tài của Pháp)do thực dân Pháp áp đặt.

Vì vậy, một năm sau khi phải chịu ký hiệp ước bất bình đẳng đó với Pháp, trước cảnh nước mất nhà tan, toàn thể quân dân ta nổi dậy tấn công quân Pháp trú đóng tại đồn Mang Cá – Huế ngày 5 tháng 7 năm 1885 (đêm 22 rạng gày 23 tháng 4 âm lịch). Cuộc binh biến không thành, vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở – Quảng Trị, và xuống chiếu Cần Vương, được sĩ phu và dân chúng khắp cả nước ủng hộ mạnh mẽ. Bốn năm sau, do sự phản nghịch của tên Trương Quang Ngọc, nhà vua bị bắt (năm 1888), khi đó mới 16 tuổi, và cuối năm đó, vua bị thực dân Pháp đày qua Algeria (Phi châu).

Cũng một năm sau khi vua Hàm Nghi chống Pháp bị bắt và bị đi đày, năm 1889 vua Thành Thái lên ngôi. Nhà vua và các cận thần, cũng như các sĩ phu Việt Nam nhận định rằng, dưới lá cờ Cần Vương là Cờ Vàng (1802-1885,hình 2)của nhà Nguyễn có từ thời vua Gia Long và Cờ Vàng Đại Nam (1885-1890, hình 3) sửa đổi từ Đồng Khánh thay thế sau đó, đã không còn đủ sức thuyết phục, không tập trung được sức mạnh toàn dân và các phong trào nổi dậy với mục đích chỉ là cứu vua (Cần vương),lại còn cấm đạo (Văn Thân bình Tây sát Tả)cũng như xác quyết Viêt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân,không phân chia ba miền như người Pháp áp đặt theo hiệp ước 1884,nên vua Thành Thái (1879-1954) đã có chỉ dụ ban hành Quốc Kỳ Việt Nam CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ năm 1890, là lá cờ chính nghĩa cho sự đoàn kết và thống nhất quốc gia. Lãnh thổ bất khả phân và quốc gia thuộc về toàn dân

Ở đây, nên ghi nhận thêm rằng là, lịch sử hình thành quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cũng như sự hình thành quốc kỳ các nước, đều có khởi điểm từ những quốc biến trọng đại tương tự , ví như sự hình thành của quốc kỳ Đan Mạch (The Dannebrog) năm 1219,nhà vua nước này là Waldemar II đã treo lên khi đánh thắng quân Estonia, hoặc như là quốc kỳ Nhật Bản (Hinomaru) là lá cờ tiên phong,do thiền sư Nichiren, dâng lên vị tướng quân thống lãnh, trong công cuộc chiến đấu chống quân xâm lăng Trung hoa(nhà Nguyên) trong năm 1274,và chính thức trở thành quốc kỳ dưới triều Minh Trị Thiên Hoàng, từ năm 1858 cho đến nay.

Tại giai đoạn lịch sử này,Vua Thành Thái đã cùng các cận thần là Đào Tấn,thượng thư bộ Công và Lê Văn Miến,hành tẩu bộ Công,bí mật xây dựng lực lượng vũ trang, chế tạo vũ khí và cất dấu trong Duyêt Thị Đường,để mưu cầu khởi nghĩa chống Pháp, tiếp tục sự nghiệp của vua Hàm Nghi. Công việc bị bại lộ, nên năm 1903 vua Thành Thái tìm cách trốn ra nước ngoài,qua ngã Trung Hoa, nhưng bị thực dân Pháp bắt lại. Năm 1907, thực dân Pháp, qua Cơ Mật Viện thuộc triều đình Huế, ép vua từ chức và quản thúc vua tại Vũng Tàu. Năm 1907, vua Duy Tân lên ngôi và mưu cầu chống Pháp theo gương vua Cha là vua Thành Thái, kể từ đây các cao trào nổi dậy chống Pháp dữ dội dưới ngọn cờ dân tộc CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ mà vua Thành Thái đã có dụ ban hành năm 1890, là:

– Cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám từ năm 1883 đến năm 1913
– Phong trào chống thuế ở miền Trung của Trần Quí Cáp năm 1908
– Vụ Hà Thành đầu độc năm 1908
– Cuộc khởi nghĩa tại kinh thành Huế của vua Duy Tân cùng Thái Phiên và Trần Cao Vân năm 1916
– Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên của Trịnh văn Cấn và Lương Ngọc Quyến năm 1917.
– Biểu tình chống Pháp tại Tòa Đề hình Pháp ở Hà Nội,về án tử hình của Phan Bội Châu, lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội năm 1925.
– Cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc Dân Đảng do đảng trưởng Nguyễn Thái Học lãnh đạo năm 1930…

Công cuộc chống Pháp của vua Duy Tân cùng đảng Việt Nam Quang Phục , qua cuộc khởi nghĩa ở kinh thành Huế năm 1916, cũng bị thất bại. Quân khởi nghĩa bị tàn sát dã man. Vua Duy Tân bị thực dân Pháp bắt và đày qua Réunion, Phi Châu cùng phụ hoàng là vua Thành Thái ngay trong năm đó. Công cuộc chống thực dân Pháp của toàn dân sau đó vẫn mạnh mẽ tiếp tục dưới ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cho đến sau này. Tiếc thay Hồ Chí Minh đã theo lệnh Cọng sản đệ tam quốc tế, thành lập đảng Cọng sản Việt Nam (1930) và xử dụng hệ thống cờ cọng sản quốc tế: Cờ Đỏ Sao Vàng; và Cờ Búa Liềm (1945). Sau khi quân Nhật bại trân, trái với ý nguyện toàn dân và chỉ dụ của vua Thành Thái, Hồ Chí Minh đã thỏa hiệp với thực dân Pháp qua thỏa ước sơ bộ ngày 6-3-1946 đón quân Pháp trở lại Việt Nam, rồi gây ra hai cuộc chiến tranh phi nghĩa, kéo dài mất 30 năm, gây không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho dân tộc, cho đến năm 1975.

Trên đây là bối cảnh và sự ra đời của quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ qua lịch sử. Những diễn tiến về công cuộc đấu tranh của con dân Việt dưới bóng Cờ Vàng đã và đang còn tiếp tục, sẽ được đề cập ở phần sau.

Theo môn Cờ học(vexillology),trong số 20 mẫu cờ của hơn 200 quốc gia trên thế giới hình thành với ý nghĩa thiêng liêng của chính nó, thì quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, xét về mặt chuyên môn như sau:

– về dạng thiết kế thuộc loại ba sọc, hai màu (three stripes, bicolor).
– về màu sắc thì màu vàng và màu đỏ là màu thông dụng. So với quốc kỳ các nước trên thế giới thì màu vàng thường được dùng làm cờ chiếm tỉ lệ là 43% và màu đỏ là 70%

– về kích thước mẫu của Quốc kỳ Việt Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là chiều cao (rộng) của cờ bằng 2/3 chiều dài (ratio 2:3). Đây là tỉ lệ thông dụng nhất được dùng so với quốc kỳ các quốc gia khác.
– ý nghĩa phổ quát quốc tế về màu cờ được xử dụng trong quốc kỳ các nước, thì màu vàng, là biểu thị của ánh sáng mặt trời, sự thịnh vượng,công lý và hi vọng. Màu đỏ, biểu tượng của sức mạnh,lòng dũng cảm,sự hi sinh và tình yêu.

Theo người dân Việt Nam chúng ta thì Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mang tính triết lý là biểu tượng của toàn dân Việt Nam,máu đỏ da vàng,ba miền Trung Nam Bắc đoàn kết và thống nhất.

Ngoài ra quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ còn thêm các đặc điểm sau:

– màu sắc giản dị, rõ ràng, trẻ em cũng có thể vẽ được dễ dàng qua trí nhớ.
– không trùng hợp với bất cứ quốc kỳ nào trên thế giới.
– dễ phân biêt, dễ thấy từ xa trong rừng cờ, khi bay trong gió,hoặc kể cả khi cuốn hoặc xếp gấp lại.
– bao hàm đầy đủ ý nghĩa và là biểu tượng cao nhất của quốc gia Việt Nam.

Dưới khía cạnh chuyên môn của môn Cờ hoc (Vexillology) và những qui thức của Liên hiệp các hội cờ quốc tế(Fédération internationale des associations vexillologiques),thì Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được đánh giá là một mẫu cờ đẹp(good flag),nhất là biểu tượng triết lý quốc gia dân tộc.

Trong hai bài viết về Quốc kỳ Việt Nam như đã nói trên, cũng như nhiều bài viết khác, cho rằng người vẽ mẫu quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là họa sĩ Lê Văn Đệ (1906-1966). Điều này không đúng. Trái lại, người sáng tạo ra Quốc kỳ Việt Nam: Cờ Vàng Ba Sọc là Họa sĩ nổi tiếng Lê Văn Miến(1873-1943,(hình 4)người họa sĩ đầu tiên của nền hội họa Việt Nam, vẽ vào năm 1890, khi đang học tại Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Pháp (École nationale supérieure des Beaux Arts).

Quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ có từ năm 1890, so với năm sinh của họa sĩ Lê Văn Đệ(1906-1966), thì chắc chắn là không phải. Vả lại, ở giai đoạn này, triều đình Huế còn xử dụng chữ Hán trong các công văn, nên có thể có sự nhầm lẫn khi đọc chữ Miến và chữ Đệ, nhất là trong lối viết thảo thư của chữ Hán.(Hình phải:Hồ sơ Họa sĩ Lê Văn Miến học tại Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Pháp, 1890)

Như trên đã nói, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là đối thủ hàng đầu của thực dân Pháp và của đảng Cọng sản Việt Nam nên từ khi ba vị Vua chống Pháp bị đi đày, cho đến nay lịch sử quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bị gián đoạn xử dụng gồm 2 thời kỳ:

Dưới chế độ thực dân Pháp: từ năm 1920 đến năm 1948, chính quyền bảo hộ Pháp, qua vua Khải Định, đã thay đổi hình dạng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nhập ba sọc đỏ làm thành một sọc đỏ lớn (hình 5), vì người Pháp cho rằng, nước Việt Nam chỉ còn là nước Annam, mà theo hiệp ước năm 1884, chỉ gồm từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, hơn nữa thay đổi cờ mới để bắt buộc người dân chấp nhận hiện tại, quên đi một nước Việt Nam gồm ba miền (cờ ba sọc), cũng như kìm hãm và tiêu diệt phong trào chống thực dân Pháp.

Ngoài ra, cũng cần thêm rằng, ở giai đoạn cuối của chủ nghĩa Thực dân tại Việt Nam, người Pháp dã tâm lập Nam Kỳ Quốc, là phần đất Nam phần hiện nay,với Cờ Vàng ba sọc xanh (hình 6) nhưng chỉ tồn tại có 2 năm, từ tháng 6 năm 1946 đến tháng 6 năm 1948

Dưới chế độ Cộng sản Việt Nam: từ 1954 đến 1975 ở miền Bắc và từ 1975 cho đến nay trên toàn cả nước.Đảng Cọng sản Việt Nam, nằm trong hệ thống đệ tam Quốc tế Cọng sản, do Hồ Chí Minh thành lập năm 1930. Năm 1945, đảng Cọng sản Việt Nam cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, với Cờ Quẻ Ly (hình 7).Cờ này chỉ xuất hiện trong vòng 4 tháng từ ngày 17-4-1945 đến ngày 23-8-1945. Ngày 2-9-1945, đảng Cọng sản Việt Nam lên nắm chính quyền và xử dụng Cờ Đỏ Sao Vàng làm quốc kỳ.

Để nắm độc quyền cai trị với chế độ độc đảng, nhằm loại trừ các đảng phái quốc gia chống Pháp và chống Cọng, Hồ Chí Minh ký hiệp ước sơ bộ với Pháp ngày 06/03/1946, đặt quốc gia Việt Nam,do vua Bảo Đại đã tuyên bố độc lập từ năm 1945,trở lại nằm trong Liên Hiệp Pháp,chấp nhận cho Pháp mang 15.000 quân từ miền Nam ra đóng ở Bắc Việt.

Ngày 19/05/1946 Đô đốc D’Argenlieu của Pháp đến Hà Nội và đã được chính quyền Cọng sản đón rước long trọng, tràn ngập cờ đỏ sao vàng, trước sự ngỡ ngàng của dân chúng thủ đô. Và để lừa dối dân chúng, Hồ Chí Minh đã bịa đặt đó là ngày sinh nhật của chính mình. Sử gia Phạm Văn Sơn trong bộ Việt Sử Toàn Thư ở phần 4 – chương 5 mục “Những mưu mô của hai phe Thực, Cọng” trang 494 đã viết “Tóm lại việc ký Sơ ước 6-3 là điều lợi cho cả hai phe Thực, Cộng và chỉ tai hại cho những người quốc gia mà thôi”.

Sau đó, dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng, đảng Cọng Sản Việt Nam đã tự động gây nên cuộc chiến tranh không cần thiết với Pháp, kéo dài đến 9 năm (1946-1954), làm thiệt mạng 1.000.000 người Việt, bất kể những thỏa ước ký ngày 8-3-1949 tại điện Élysée giữa vua Bảo Đại và Tổng thống Pháp Vincent Auriol, công nhận nền độc lập của Việt Nam, tương tự như trường hợp nước Ấn Độ năm 1947 đã dành độc lập từ tay Anh và Pháp, cũng như các quốc gia khác, đã làm được, khi chủ nghĩa thực dân đã đến hồi cáo chung, mà không cần tốn xương máu của nhân dân. Sau đó, do không chiếm được cả nước, để cọng sản hóa toàn nước Việt Nam theo chủ trương của Cọng sản quốc tế, Hồ Chí Minh đã âm mưu với Thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954, mặc dầu gặp phải sự phản đối quyết liệt và dữ dội của toàn dân Việt, rồi sau đó, vi phạm hiệp định đình chiến Genève năm 1954, lại tiếp tục gây chiến tranh với miền Nam suốt thêm 21 năm nữa, làm cho 3.000.000 người Việt bị chết oan uổng, cho đến khi chiếm được miền Nam vào ngày 30-4-1975, và tuyên truyền dối trá là đã có công thống nhất đất nước.

Tại những vùng “giải phóng” do Cọng sản kiểm soát, từ năm 1945 trở đi, ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1975, và trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ 1975 đến nay, hình ảnh quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đầu tiên và chính thống có từ năm 1890, kế tục trung thành và lâu dài qua các chế độ từ đó (1890), vì bị cấm treo, nên chỉ còn lại trong tâm khảm người dân những hoài niệm về tinh thần bất khuất chống thực dân Pháp, những uất hận về âm mưu của Thực-Cọng và dân chúng chỉ còn hy vọng tương lai đất nước ở một ngày mai tươi sáng hơn, khi không còn Cọng sản, khi ngọn Cờ Vàng chính nghĩa được phất phới tung bay trên toàn lãnh thổ.

Người dân Việt Nam, quả thực do sự oái oăm của lịch sử đã bị sống oan ức trong bức màn sắt của Cọng sản, bị lừa dối và hi sinh oan uổng cho chủ nghĩa cọng sản quốc tế.Đặc biệt, dưới lá Cờ Búa Liềm, Cờ Đỏ Sao Vàng và Cờ của Mặt Trận Giải phóng Miền Nam (hình 8), một công cụ của đảng Cọng sản Việt Nam, tất cả đã gây nên những tội ác lịch sử sau:

– Đưa dân tộc Việt Nam vào địa ngục cộng sản,làm tay sai cho cộng sản quốc tế(Liên Sô, Trung Quốc…).
– Cắt nhượng đất biên giới phía Bắc(thác Bản Giốc-ải Nam Quan),quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa và biển (một phần vịnh Bắc Việt kéo sâu về phía Nam biển Đông) cho Trung Quốc.
– Thỏa hiệp với Thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17 vào ngày 20-7-1954, vì quyền lợi riêng của đảng Cộng sản Việt Nam.
– Chủ trương đấu tranh giai cấp,làm đảo lộn trật tự xã hôi Việt Nam,hủy hoại tận gốc rễ nền tảng đạo lý dân tộc đã có hơn 4.000 năm văn hiến.
– Gây ra hai cuộc chiến tranh tương tàn kéo dài suốt 30 năm,làm làm thiệt mạng hơn 4.000.000 người dân Việt.
– Gây nên biết bao đổ vỡ, tang thương không hàn gắn được,trong lòng dân tộc, mà lịch sử Việt Nam không bao giờ có.
– Thảm sát hàng ngàn vị lãnh đạo các đảng phái quốc gia,tôn giáo,trí thức,nhân sĩ… chống lại Cọng sản từ năm 1945 trở đi.
– Cải cách ruộng đất tại miền Bắc giết chết hơn 172.000 người,đày ải hơn 500.000 dân vô tội trong các trại lao động tập trung từ năm 1949 đến năm 1956
– Hành hạ và cầm tù các văn nghệ sĩ miền Bắc chống đối, qua vụ Nhân Văn Giai Phẩm năm 1956.
– Thảm sát hơn 6.000 thường dân vô tội tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 và nhiều nơi khác trên toàn miền Nam.
– Giết hằng ngàn và cầm tù hằng trăm ngàn người trong các trại cải tạo tại miền Nam sau ngày 30-4-1975…Tổng cọng trong 60 năm,từ năm 1930 đến năm 1990,đảng Cọng sản Việt Nam đã giết 1.000.000 người dân Việt vô tội.
– Phá hủy toàn bộ hệ thống kinh tế lâu đời và thịnh vượng của miền Nam qua việc cải tạo công thương nghiệp từ năm 1976,đẩy cả nước xuống vực thẳm nghèo đói và lạc hậu.
– Gây nên cuộc chiến tranh vô nghĩa 10 năm (1979-1989)tại nước láng giềng Campuchia, dưới danh xưng nghĩa vụ quốc tế vô sản,làm thiệt mạng hơn 50.000 thanh niên Việt Nam vô tội.
– 500.000 người dân Việt chết ngoài biển cả khi chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam từ năm 1975 đến 1989.
– Và hiện nay(kể từ năm 2008),đã giao một phần đất chiến lược của đất nước tại Cao Nguyên Trung Phần,rừng phòng hộ biên giới phía Bắc và phía Tây VN,cho Tàu cọng,dưới danh nghĩa hợp đồng khai thác quặng mỏ bauxite,như là một chư hầu của Trung cọng…

Ngày nào người dân Việt còn bị cưỡng bức sống dưới lá cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng là ngày đó ngư dân Việt còn bị Trung cọng giết chết ngoài biển khơi,dân oan bị công an tra tấn đến chết,người yêu nước chống bá quyền phương Bắc,bảo vệ Hoàng sa-Trường Sa bị đàn áp,bắt bớ và tù đày…

 Cờ Đỏ Sao Vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy của Cộng sản tại Nam kỳ vào năm 1940 và trở thành quốc kỳ vào năm 1945 bởi sắc lệnh của Hồ Chí Minh ngày 5-9-1945,rập y như mẫu cờ Cộng Sản tỉnh Phúc Kiến,Trung Quốc.

Theo sự giải thích về cờ này, trong các tài liệu của đảng Cộng sản Việt Nam viết:

– Nền cờ màu đỏ, tượng trưng cho sự đấu tranh giai cấp.
– Ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, là biểu hiện của 5 thành phần: sĩ, nông, công, thương, binh đoàn kết.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy mô hình cờ Liên Sô củ (hình.9)áp dụng từ năm1924 dưới thời Lénin cho đến năm 1991, khi đảng Cọng sản Liên Sô tan rả,tách làm 2 phần để làm thành cờ nước và cờ đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

– Nền đỏ,hình búa liềm màu vàng đưa vào chính giữa nền, làm thành cờ đảng từ năm 1930.
– Nền đỏ, ngôi sao đỏ viền vàng, đổi thành sao vàng, đưa vào chính giữa, làm thành cờ nước từ 1945 đến nay là quốc kỳ Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Biểu tượng của Cờ mang ý nghĩa đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản, mà đảng CSVN đã đề ra trong cương lĩnh từ năm 1930, gây nên hận thù, chia rẻ và không phù hợp với tinh thần đạo lý, tính yêu chuộng hòa bình, tính khoan dung, độ lượng của dân tộc Việt Nam… Ngoài ra, phân chia thành phần sĩ nông công thương binh là không cần thiết, vì đó là nền tảng xã hội của mọi quốc gia, ngoại trừ nhằm mục đích là để phân biệt đối xử (discrimination), làm nền tảng căn bản cho đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Cọng sản. Tính triết lý của cờ là chỉ phục vụ chủ nghĩa cộng sản quốc tế, không phù hợp với nguyện vọng quốc gia dân tộc.

Cờ này dễ nhầm lẫn vì tương tự với quốc kỳ nước Morocco(hình 11)ở châu Phi đã có từ năm 1915. Và điều quan trọng hơn nữa là Cờ Đỏ Sao Vàng rập khuôn mẫu hình cờ của các quốc gia cộng sản đàn anh là Liên Xô cũ và Trung cộng, làm mất đi lòng kiêu hãnh dân tộc, không thống nhất được lòng dân,và tạo đà cản trở mọi sinh hoạt phát triển cộng đồng quốc quốc gia vậy.

Dựa theo các tiêu chuẩn nêu trên của môn Cờ học (vexillology) và qui thức của FIAV, thì Cờ Đỏ Sao Vàng là cờ xấu (bad flag) về cả hình thức lẫn nội dung.

 Như trên đã nói, sau khi đảng Cộng sản Việt Nam theo lệnh Cộng sản quốc tế, thỏa hiệp với Thực dân để chia đôi đất nước vào năm 1954 tại vĩ tuyến 17. Miền Bắc, theo chế độ Cộng Sản với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, xử dụng mẫu cờ chung của khối cọng sản Cờ Đỏ Sao Vàng, gần một triệu người từ miền Bắc may mắn trốn chạy được vào miền Nam, sống dưới chế độ tự do của nước Việt Nam Cộng Hòa với di sản Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ truyền thống,kế thừa tiếp tục từ năm 1948 bởi vua Bảo Đại với quốc hiệu là Quốc Gia Việt Nam . Nhưng sau đó, đảng Cộng Sản Việt Nam,xé bỏ hiệp định đình chiến Genève 1954 và hiệp định Paris 1973, gây thêm một cuộc chiến tranh nữa trong lòng dân tộc,kéo dài đến 21 năm,làm hao tổn không biết bao nhiêu xương máu và tài sản của nhân dân (không như trường hợp thống nhất của nước Đức năm 1990),cho đến khi chiếm được toàn miền Nam vào ngày 30-4-1975,và đổi danh xưng cả nước,thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vào năm 1976. Hàng triệu người Việt,lại phải bỏ hết tài sản,bất chấp sinh mạng,hàng trăm ngàn người phải bỏ xác ngoài biển cả,trốn chạy chế độ Cọng sản Việt Nam, vượt biên, vượt biển ra nước ngoài, mang theo di sản duy nhất là Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ,tượng trưng cho nền độc lập và tự do của tổ quốc.

Người Việt trốn chạy Cọng sản qui tụ thành các cộng đồng hải ngoại ở khắp năm châu, nay đã lên tới hơn 3 triệu người, sống rải rác tại 90 quốc gia. Tuy được sống trong các chế độ tự do dân chủ thuộc các quốc gia trên thế giới, nhưng lòng luôn hướng về tổ quốc, đất nước Việt Nam thân yêu và dân nhân đang sống đọa đày dưới chế độ Cọng sản, không có công bằng tự do dân chủ, nên luôn luôn tranh đấu để đất nước sớm thoát khỏi chế độ độc tài đảng trị Cọng sản, để người dân được sống trong công bằng, tự do và no cơm ấm áo.

Hình thức tranh đấu cao nhất là Chiến dịch Cờ Vàng, nhằm mục đích là dấy lên lòng yêu nước, tưởng nhớ công lao tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ vô danh, đã hy sinh anh dũng chống thực dân Pháp và Cọng sản dưới ngọn Cờ Vàng thiêng liêng, cũng như kêu gọi mọi người dân trong nước, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh, không có cơ hội để tìm hiểu lịch sử nước nhà, vì sự lừa dối, bưng bít và cấm đoán của đảng Cọng sản Việt Nam, để từ đó, mọi công dân Việt, cùng nhau đứng lên dưới ngọn cờ chính nghĩa,mà vua Thành Thái đã phất lên năm 1890 để hướng dẫn toàn dân chống thực dân Pháp trước đây, cũng như để đạp đổ chế độ Cọng sản hôm nay, nhằm mục đích tối hậu là xây dựng một đất nước Viêt Nam hùng mạnh,người dân có được cuộc sống công bằng,tự do,dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc, trong thế kỷ 21 này.

Về Chiến dịch Cờ Vàng,được phát động mạnh mẽ trên toàn thế giới,các nước ở Úc Châu,Âu Châu,Canada ,Nhật Bản…và gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp,ở đâu cũng rợp bóng Cờ Vàng.Riêng tại Hoa Kỳ,chẳng hạn như trong quyết nghị của Hội đồng thành phố Boston,bang Massachusetts-USA, ngày 30 tháng 7 năm 2003, và các bản quyết nghị tương tự tại các nơi khác,xác lập ở đoạn 4 về quốc kỳ Việt Nam CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, như sau:

This yellow flag with three red stripes is widely embraced because of its long history as a symbol of resilience, freedom and democracy BOTH IN VIET NAM ITSELF AND VIETNAMESE – AMERICAN COMMUNITIES THROUGHOUT BOSTON AND ELSEWHERE; AND

Quốc kỳ Việt Nam CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ là lá cờ nguyên thủy và chính thống của toàn dân Việt Nam, là biểu tượng trường cửu chiến đấu cho tự do dân chủ CỦA MỌI CÔNG DÂN HIỆN ĐANG SINH SỐNG (tự do)TẠI HẢI NGOẠI HAY CÒN(bị kềm kẹp)Ở TRONG NƯỚC.

Đó cũng là tinh thần của 140 Quyết nghị của 114 thành phố,12 quận hạt và 19 tiểu bang Hoa Kỳ đã công nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ từ ngày 19 tháng 2 năm 2003 cho đến nay(4.2020) và còn tiếp tục, là lá cờ của toàn thể nhân dân Việt Nam kiên cường và bất khuất.

Về mặt quốc tế, sự sụp đổ của đảng Cọng sản Liên Sô năm 1991 và những nước Cọng sản chư hầu Đông âu trong thời gian đó,cũng như quyết nghị số 1481 của Cộng đồng Âu châu,gồm 46 nước họp ngày 25-1-2006 tại Strasbourg-Pháp quốc,đã lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại và các đài tưởng niệm 100 triêu nạn nhân Cọng sản,hiện đang được xây dựng tại nhiều thủ đô trên thế giới, như là hồi chuông chung cuộc, nói lên sự sụp đổ tất yếu của các chế độ Cọng sản vô nhân trên thế giới còn lại, trong đó có chế độ Cọng sản Việt Nam.

Riêng tại Việt Nam, với tội ác của đảng Cọng sản Việt Nam “bán nước,buôn dân”như đã nêu ở trên, với thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh,tay sai cọng sản Nga Tàu,đang bị vạch trần và đạp đổ, với tham nhũng, thối nát và độc tài đảng trị của chế độ, cũng như sự ra đời của các đảng phái đối lâp, sự hình thành khối dân chủ 8406, các tổ chức dân sự,phong trào đòi tự do tôn giáo,công nhân đình công và nông dân nỗi dậy chống cướp đất,trí thức phản biện,phong trào thanh niên sinh viên học sinh trong nước biểu tình tố cáo và lên án đảng Cọng sản Việt Nam dâng đất(Biên giới Việt-Trung-Hoàng Sa-Trường Sa)và biển(vịnh Bắc Viêt),khai thác bauxite ở Tây nguyên,giàn khoan dầu Trung Quốc HD 981 trái phép ở Biển Đông năm 2014,cá chết ở 4 tỉnh miền Trung do khu chế biến thép Formosa,thuộc Trung quốc đầu tư phá hoại môi sinh môi trường ,rừng phòng hộ biên giới cho đàn anh Tàu cọng,luật Đặc khu 99 năm tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, luật An Ninh Mạng năm 2018 …phong trào chống áp bức, độc tài, đòi hỏi công lý, nhân quyền và tự do dân chủ đang nổi lên vô cùng anh dũng,mãnh liệt và đặc biệt trong thời gian từ tháng năm 2011 đến nay(2018)đã đàn áp thô bạo và dã man các người dân yêu nước xuống đường biểu tình chống Trung quốc xâm lược,đã nói lên dã tâm bán nước của đảng CSVN và ngụy quyền Hà Nội…,những điều này chắc chắn,tất cả vì ích nước lợi nhà, nhân dân sẽ tiếp tục đứng lên quật nhào và đào hố chôn sâu đảng Cọng sản Việt Nam và ngụy quyền Hà Nội nhanh chóng.

Cũng như các dân tộc khác trên thế giới, tuy phải kinh qua những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử, phải thay đổi quốc kỳ, quốc ca, vì sự áp đặt bạo quyền, điều đó chỉ có tính cách tạm thời và đoản kỳ so với chiều dài lịch sử mỗi nước, nhưng cuối cùng và vĩnh viễn, bao giờ chính nghĩa cũng chiến thắng hung tàn. Lịch sử quốc kỳ các nước thuộc khối Cọng sản củ như Nga,Đức, Bulgaria, Rumania,… bị bắt buộc phải dùng hệ thống cờ quốc tế Cọng sản: Cờ Búa Liềm, Cờ Đỏ Sao Vàng, sau khi Cọng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, đã chính thức trở về với quốc kỳ nguyên thuỷ của nước họ, đã có từ những thế kỷ trước.Trường hợp Việt Nam chắc chắn cũng sẽ diễn ra theo bánh xe lịch sử như thế.

Hơn bao giờ hết, bổn phận và trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại hiện nay, là dương cao ngọn cờ chính nghĩa,Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, toàn dân một lòng, quyết tiến về phía trước, cương quyết đập tan mọi âm mưu bán nước của đảng CSVN và cướp nước của đảng CS Trung quốc,đạp đổ ngụy quyền Hà Nội, dành lại công lý, nhân quyền và tự do dân chủ,đồng thời cùng nhau đoàn kết xây dựng lại một nước Việt Nam hùng mạnh và phú cường. Đó là sứ mệnh thiêng liêng cao cả nhất, vẳng đi từ tiếng gọi của tiền nhân thưở trước,cho chính mình hôm nay và tương lai con cháu mai hậu.

Quốc kỳ Việt Nam Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ,nối tiếp truyền thống Cờ Vàng dựng nước thuở bà Trưng,bà Triệu của tổ tiên,sẽ tung bay trên mọi nẻo đường đất nước Việt Nam thân yêu theo tiếng quốc ca trong tiếng reo hò của toàn dân Việt chúng ta trong thời gian tới.

“Này công dân ơi !
Đứng lên đáp lời sông núi,
Đồng lòng cùng đi…”

TRƯƠNG THÚY HẬU

Tài liệu tham khảo

Quốc ca
Lá cờ thiêng
Đứng lên vì Việt Nam

37. Việt sử toàn thư
38. Cờ học Việt Nam
39. Video Lá cờ máu
40 .Video :  Sự Thật Về Hồ Chí Minh
41. A Better Tomorrow
42.- Video”Đại Họa Mất Nước”
43.-Trai Tim Vang project

49.- Nguyễn Đình Sài: Quốc Kỳ Việt Nam : Nguồn gốc và Lẽ Chính thống

Viết nhân ngày Quốc hận 53 năm ”Chia đôi đất nước”20 tháng 7 năm 2007. Và cập nhật hóa đến ngày 20-12-2023

@cohocvietnam  –  vinhdanhcovang  –  vietnamlibrary  –  danviet.de  –  suthatvatoiac

This entry was posted in Lịch Sử and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.