Tag Archives: lic su

Quốc kỳ Việt Nam

  Quốc kỳ Việt Nam CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ Audio : Ai cũng thấy  – Video : Formosa 2017  – Cờ Vàng tại Hanoi -  tvparis13  -  Em vẫn mơ 1 ngày về Quốc kỳ là biểu tượng của … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged , , | Comments Off