DCCT

 Bài giảng thánh lễ
Công lý & Hòa Bình tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Sài Gòn 29.3.2015

 

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.