Tháng 4 đen

CỜ BAY TRÊN THÀNH PHỐ QUẢNG TRỊ THÂN YÊU
Nhạc & lời: Lê Kim Hoa
*
Cổ Thành-Quảng Trị từ đây,
Thanh xuân còn lại chút này tin yêu.

(Các Học sinh trường Trung Học Nguyễn Hoàng cũ hát trong trại Hè 2011 ở California )

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.