Làng La Duy

LỄ GIỖ TỔ TIÊN LÀNG LA DUY 2013
(Hàng năm nhân lễ tảo mộ tại quê nhà 15 tháng 7 âl. tại tư gia ông Lê Ngọc Kha) 

 

Đọc văn sớ

 

Lễ cúng

 

Quý Bà

 

Ban nhạc sống 

 

This entry was posted in Uncategorized, Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.