HỘI NGỘ 2013

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ 2013

GHI CHÚ :

– 8 video clips trên,được thâu trong đêm Dạ Tiệc-HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ 2013,tại Nhà hàng Empire Garden-Boston, MA.USA,ngày 26 tháng 5 năm 2013.

– Hội ĐHQT Boston-MA-USA chúng tôi sẽ tiếp tục kính chuyển đến Quý Đồng hương trên toàn thế giới các video clips kế tiếp,về Tiệc Tiền Hội Ngộ và Tiệc Chia Tay (May,25,27-2013) sau.

Kính,

This entry was posted in HỘI NGỘ 2013, News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.